Oneliners

Oneliners komen we veel tegen in onze taal. Veel zien we wel eens op een kalender of in onze agenda. Bij congressen, debatten en dergelijke worden ze door sprekers graag gebruikt om kort en bondig iets samen te vatten.
Een oneliner of kwinkslag is een kernachtige, meestal geestige uitspraak die niet langer is dan één zin.

Ook bekende mensen vielen op door hun spitsvondige oneliners zoals hieronder:

 • Na een spreekbeurt van Hans Wiegel roept iemand in de zaal “Klootzak”. Antwoord van Wiegel: “Fijn dat u zich even voorstelt! Mijn naam is Hans Wiegel!”
 • Een aardige oneliner komt van Mark Twain: “Stoppen met roken is helemaal niet moeilijk! Ik heb het wel honderd keer gedaan”.
 • De oneliners van Johan Cruijff, bijvoorbeeld “Elk nadeel heb z’n voordeel”, zijn algemeen bekend.

Oneliners www.petervanheiningen.nl

Vandaar dat op deze site daar een pagina aan besteed is. Deze oneliners zijn van eigen hand. Het zijn vooral invallen of korte nieuwsitems, die me inspireren ze te maken. De nieuwste oneliners staan bovenaan.

 • “Ons onderwijs is alsof we alle dieren, ongeacht hun aanleg en kunde, willen leren vliegen.”
 • “Modern onderwijs is het geheugenverlies bij kinderen vergroten, want wie niets meer uit het hoofd leert, doodt het verleden.”
 • “De meeste vernieuwingen zijn oude ideeën die niemand meer kent.”
 • “Als je een kind wat wilt leren, moet je fouten durven te maken.”
 • “Wat je van een kind vraagt, moet je van jezelf durven eisen.”
 • “Zonder reflectie geen affectie.”
 • “Onderwijs begint pas, als kinderen leren zonder meester.”
 • “Wie een kind niet begrijpt, snapt het kind in zichzelf niet.”
 • “Er is pas participatie door voldoende oriëntatie.”
 • “Opvoeden is moeilijker dan opgevoed te worden”
 • “Wie een kind niet begrijpt, kent de mens in zichzelf niet”
 • “Na de weeën beginnen de zorgen pas echt”
 • “Wat je vandaag goed gedaan hebt, geeft je morgen een mooie herinnering.”
 • “Kinderen zien eerder onrecht dan volwassenen.”

Voor meer oneliners zie: http://home.kpn.nl/pvheiningen/oneliners.htm

Share Button
Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *