Troost

In “Troost” vind je gedichten door mij geschreven ter Troost en Bemoediging.

Troost

Troost en Bemoediging

Er zijn in ons leven regelmatig momenten dat we verdriet hebben of geconfronteerd worden met tegenslagen. Dan is het fijn om steun te vinden in aandacht, een schouder, een arm om je heen. De gedichten die hier staan zijn daar voor bedoeld. Ze zijn door mij geschreven vanuit een bewogenheid en vanuit mijn Christelijke geloofsovertuiging. Het zijn dan ook de woorden die ik als het ware niet zelf bedenk, maar ontvang.

Verzoekgedichten

Mocht je zelf een moment van verdriet of zorgen ervaren, of ken je iemand die deze steun nodig heeft, dan ben je hier op de juiste plek. Wil je een heel persoonlijk gedicht ter troost of bemoediging, laat het me dan weten via de mail.

Op de  Christelijke gedichtensite staan meer gedichten van mij.

Gedichten Troost en Bemoediging

Troost en Bemoediging

Ik zoek het Licht

Gehuld in de duisternis van de wereld
loop ik al eeuwen rond,
zoek ik naar de zin van mijn zijn,
luister ik naar het gefluister van mijn mond,
zie ik wazig het brood en de wijn.

Wandelend, soms strompelend, over de paden,
die me voeren langs talloze plekken,
twijfel ik aan het bestaan,
tracht ik vaak mijn oren te bedekken,
als ik door pijn en ellende moet gaan.

Zoekend naar de redding en mijn heil,
zwoeg ik omhoog over bergen,
en loop ik verdwaasd door de dalen,
ontken ik dat dat zoveel moet vergen,
als of ik steeds de tol moet betalen.

Slechts klein en ver weg is het schijnsel,
als ik het opeens ontwaar,
ontdek ik de kracht als ik het nader,
het wordt nu opeens helder en klaar,
Het is mijn Heiland, het Licht van mijn Vader,
mijn thuiskomst is nu pas zonneklaar.

Wie ben ik?

Wie ben ik
wie mag ik zijn
dat God om mij geeft
en over mij behoedt
wie ben ik
wie mag ik zijn
dat ik ’s morgens ontwaak
en dat ik leven mag
wie ben ik
wie mag ik zijn
dat Hij Zijn Leven gaf
en voor mij de dood overwon
Wie ben ik
wie mag ik zijn
dat de Ogen Die mijn zonden zien
toch met Liefde naar mij kijken
wie ben ik
wie mag ik zijn
dat Hij voor mij stierf
en altijd van mij houdt
niet om wat ik ben
of wat ik heb gedaan
maar om wat U hebt gedaan
en Wie U voor mij wilt zijn

God loopt met mij mee

God loopt met me mee
waar niemand wil lopen
God praat met mij over dingen
die de meeste mensen niet bespreken
God denkt aan mij
als vrienden mij links laten liggen
God geeft mij kracht
als ik zwak en behoeftig ben
God neemt mijn zorgen weg
als niemand ze opmerkt
God laat mij nooit alleen
als iedereen mij verlaat
Op God kan ik altijd rekenen
zelfs als ik Hem niet zie

In Mijn Hand gegraveerd

Ik was me er niet van bewust toen ik werd geboren,
en mijn leven op aarde begon.
Ik heb het niet gemerkt, toen ik opgroeide
en me ontwikkelde als kind.
Ik wist niet beter, toen de pubertijd mij parten speelde
en mijn opstandigheid groter werd.
Ik leerde de wereld kennen in al haar aspecten
en raakte in verwarring door mijn fouten.
Ik werd volwassen, dacht alles te kunnen en te kennen
en vond dat niets mijn schuld was.
Ik werd ouder, ontmoette problemen, kreeg zorgen
en leerde nadenken over het leven.
Ik keek om, zag de hoogte- en dieptepunten in mijn leven
en wist dat ik hulp had gehad.
Ik dacht na, las Uw woorden en verstond op eens wat U bedoelde:
“Jouw leven staat in Mijn Hand gegraveerd”

In Mijn Hand gegraveerd www.petervanheiningen.nl/gebeden

 

 

 

 

 

Heere, ik schreeuw naar U

(naar Habakuk)

Oh, God waarom hoort U mij niet,
met om mij heen zo veel geweld,
zoveel leugens die men vertelt,
alsof U Uw kind niet ziet,
er geen recht meer bestaat,
Uw Wet met voeten wordt getreden
en zelfs de gelovige U verlaat.

Gij zijt toch de Heere, mijn God?
Als avondwolven zullen zij komen,
hun kracht is niet in te tomen,
slechts Gij eindigt ons noodlot
om ons te redden van ellende.
want wie oprecht gelooft,
zal door Hem leven , zoals beloofd.

Jezus huilt ………………..

Jezus huilt,
Als Hij kijkt naar de wereld,
naar de natuur en de dieren,
de Schepping van Zijn Vader,

Hij snikt,
als Hij ziet hoe de mens huis houdt,
wreed is en onderdrukt,
ongastvrij naar vluchtelingen is.

Jezus weent,
als Hij de woorden hoort van haat,
men ruzie en oorlog maakt
en geen liefde meer kent.

Hij gruwelt,
om al die wrede dingen,
die mensen met elkaar doen,
zich zelf verrijken en afgoden dienen.

Jezus schreit,
om de wonden die Hij weer voelt,
toen Hij aan het kruishout stierf,
door mensenhanden gedaan.

Hij schudt Zijn hoofd,
en vraagt Zich verwonderd af:
Hebben ze dan nog steeds niets geleerd,
was Mijn komst dan tevergeefs?

vluchteling01

Er is Kracht in de Naam van Jezus

Er is Kracht in de Naam van Jezus,
Hij verbreekt alle boeien die ons omknellen,
geen kracht is tegen Hem bestand,
geen wapens kunnen Hem verslaan.

Er is Liefde in de Naam van Jezus,
Hij verbreekt alle boeien, die ons omknellen,
geen vluchteling laat Hij aan zijn lot over,
geen hongerige laat Hij achter zonder eten.

Er is Leven in de Naam van Jezus,
Hij verbrijzelt alle wapens die doden,
geen enkel kind zal Hij achter laten
geen barmhartige zal nimmer Hem verliezen

Want Kracht is in de Naam van Jezus,
voor ieder die goed doet om Zijn Wil!

Uit de Tijd

Nu je niet meer bij me bent
je laatste reis net is gestart
en we afscheid hebben genomen
ben ik de stilte niet gewend
voel ik het gemis, de smart
weet ik dat je uit de tijd bent gekomen
en zie ik je in de verte gaan
Rust zacht, in Jezus Naam

Mijn verdriet

Ik voel mij soms zo leeg
als ik denk aan hen
die ik mis traag wellen ze op
de tranen in mijn ogen
zilt van het verdriet

als druppels water
vormen ze een stroom
en worden een grote vloed
die zelfs dammen kunnen breken
die staan tussen Hem en mij

Ik bid dan om kracht
om Zijn troostende Handen
die mij omvatten
een stem Die fluistert zacht:
“Ik houd van jou.”

Troostgedicht Mijn Verdriet

Het water valt

Het water valt,
de zon verbergt mijn tranen,
het zilte streelt mijn wang,
regen boogt grijs,
verdriet in kleur,
wanhoop staart mij aan,
despotisch bijna,
als de zon schijnt,
mij warmte geeft,
bibber ik van kou,
van alles wat was,
niet meer is
en niet meer komt.
God raakt mij aan,
als ik los laat,
wat mij bindt,
“Je bent Mijn kind”
troost Hij mij,
Hij raakt mij aan,
liefdevol,
ik voel de rust,
de vrede die Hij geeft,
de Schat die Hij deelt,
zodat ik leef.

Het water valt : www,petervanheiningen.nl

Ik droog je tranen

Ik droog je tranen
als je huilt,
je verdriet hebt en zorgen
als je bang bent
voor een nieuwe morgen
als je zwijgt
tegen hen die haten
als je pijn hebt
om hen die je verlaten
als je twijfelt
aan Mijn Woord
Ik droog je tranen
want Ik heb jou gehoord

Er is altijd een keuze

Als ik me in moeilijke tijden bevind,
alles donker om me
en ook in me is,
als ik geen uitweg meer zie,
en geen sprankje licht,
zelfs de hoop vervlogen is,
spreekt Hij goede woorden,
fluisterend in mijn oor,
vol van wijsheid,
overgoten met liefde,
om mijn hart te openen,
keer op keer.

“Er is altijd hoop, altijd is er een keuze,
ook al is het duister,
donker om je heen.
Er schijnt altijd een Licht,
dat brandt tot in de morgen,
dat je de weg wijst,
als je ontwaakt.
Dan verdwijnen je zorgen,
en angsten gaan dan weg,
dat is wat Ik je geef,
geloof, hoop en liefde
voor jou, Mijn kind.”

God vindt mij altijd

Luisterend naar de klanken,
het ritme van de regen
en de fluisterende wind,
mijmer ik weg,
leunend op de wolken,
die langs de hemel drijven,
om mee te gaan
naar onbekende oorden,
ver weg van dit aards bestaan.

Kijkend naar de luchten,
de zonnestralen die mij
mijn contouren strelen
en de wereld daar beneden,
zweven mijn gedachten
gedragen door de wind,
om te ontdekken,
wat het leven is,
de reden van dit aards bestaan.

Zoekend naar mij zelf,
mijn wezen en mijn ziel,
zie ik in de wolken getekend,
het beeld van Hem,
Die mij bij name kent
en mij geleidt aan Zijn Hand,
zodat ik kan begrijpen,
wat Zijn bedoeling
met mijn aardse leven is.

Elke seconde dat ik leef

Elke seconde brengt een fris begin
Elk uur bevat een nieuwe belofte
Elke nacht brengt nieuwe hoop
Elke dag krijg ik de kracht voor iets goeds

God leidt mij

Waar ik loop en verdwaal,
waar ik het pad niet zie,
en de route niet meer ken,
wil God mijn gids en redder zijn,

Hij werkt in mij
met Liefde en met Kracht,
wat ik vaak niet besef.
Hij houdt me vast,
dicht aan Zijn Zijde,
ja, elke dag opnieuw.

Als ik struikel of val,
hongerig en dorstig ben,
is God mijn Redder,
mijn Oase in de woestijn.
Zelfs als ik faal, niet te troosten ben,
leidt God mij aan Zijn Hand.

Jezus en lam

God ziet mij

God ziet mij als ik er nog niet ben,
naamloos en nog niet geregistreerd,
terwijl ik nog niets heb geleerd.
God ziet mij als ik er nog niet ben,
Hij heeft het kwaad van mij geweerd,
terwijl ik Hem nog niet eens ken.
God ziet mij als ik er nog niet ben,
naamloos en nog niet geregistreerd

Gods Liefde is zonder grenzen

Gods Liefde is zonder grenzen,
zo gaf Hij Zijn Zoon voor ons leven,
Hij openbaarde zich onder de mensen,
Gods Liefde is zonder grenzen.
Jezus omarmt de mensen,
want aards geluk duurt maar even.
Gods Liefde is zonder grenzen,
zo gaf Hij Zijn Zoon voor ons leven,

Hij zal me bewaren.

Ik richt mijn ogen omhoog,
Waar komt mijn hulp vandaan?
waar vind ik antwoorden op mijn vragen,
de richting voor mijn twijfel,
de reden waarom ik loog,
waarom de mens bedroog?

Ik richt mijn voeten op mijn pad,
want de weg die ik ga is lang,
geen zicht op wat het doel is van mijn leven,
de angst die mij omvat,
de redding waarom ik bad,
waarom de mens Hem vergat.

Hij zet mijn voeten vast,
als ik wankel, of als ik dwaal,
Zijn schaduw is als een mantel om mij heen,
behoedt mij voor het onheil,
voor het kwade wat ik doe,
want Hij komt met liefde naar me toe.

Dank U , Jezus

Als ik val, tilt Hij me op.
Als ik faal, Hij vergeeft mij.
Als ik zwak ben, is Hij sterk.
Als ik verloren ben, is Hij de weg.
Als ik bang ben, geeft Hij me moed.
Als ik struikel, ondersteunt Hij mij.
Als ik gewond raak, geneest Hij me.
Als ik gebroken ben, maakt Hij me heel.
Als ik blind ben, Leidt Hij mij.
Als ik honger heb, voedt Hij mij.
Als ik moeilijkheden ervaar, is Hij bij me.
Als ik vervolgd wordt, beschermt Hij mij.
Als ik problemen tegen kom, geeft Hij me kracht.
Als ik me verloren voel, vindt Hij me weer.
Als ik de dood vrees, draagt Hij me naar Huis.
Hij is alles voor iedereen, overal, altijd en elke dag.
Hij is God, Hij is eeuwig trouw.
Ik hoor bij Hem en Hij is voor mij!

Met Uw Hulp kan ik zo veel

Met Uw Liefde , o Heer,
kan ik standvastig zijn,
geloven met heel mijn hart,
met heel mijn verstand,
met geheel mijn wezen,
met mijn armen naar U omhoog.
.
Met Uw Hulp, o Heer,
kan ik bergen verzetten,
het grootste verdriet verwerken,
barmhartig zijn naar anderen,
zal mijn ziel U toebehoren,
kan Uw Geest mij sterken,
en hoort mijn hart u eeuwig toe.

U droeg mijn last

U droeg mijn last

U droeg mijn last,
en nam mijn zorgen weg.
U liep met mij mee,
toen de weg moeilijk was.
U hielp me toen ik wankelde,
richtte me op toen ik viel.

Ik las Uw woorden
en weet dat U mij kent,
mijn naam staat geschreven in Uw hart,
getekend in Uw Hand.
U bent nader bij mij,
zelfs dichter bij mij dan ik zelf,

U gaf Uw leven voor mij,
zodat ik mag leven in Uw nabijheid,
met Uw liefde voor altijd.
Daarom, Lieve Heer,
mag U mij vragen
er altijd voor U te zijn.

Zekerheid door God

Soms zijn mijn gedachten
verward in gesponnen draden,
is mijn zekerheid als gesmolten ijs,
sta ik op drijfzand,
weet ik niet wat komt,
of wat er is gebeurd.

Traag kruipt dan de twijfel,
als een klamme hand omhoog,
angst sluipt dan naar binnen
in mijn eigen hart
en vraag ik: wie is mijn God?
Waar is mijn Schepper toch?

Toch is Eén is mijn Helper,
mijn Redder in de nood,
Die mij Zijn hand reikt,
door Zijn eigen dood.
Hij is ‘t Die mij redt,
Hij is het Levende brood.

God is de Sterkste

Zoals de Hemel hoger is
dan de aarde
en de zeeën dieper
dan de dalen,
zo zijn Gods Wegen hoger
dan die van de mensen
en Gods Trouw hechter
dan het hardste staal

Regelmatig zullen nieuwe gedichten ter Troost en Bemoediging geplaatst worden.

Peter van Heiningen ©

 

Share Button
Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *