Danken

Op de pagina “Danken” staan gebeden (gedichten) die vanuit dankwoorden aan God zijn geschreven door mij. We mogen God danken voor hetgeen Hij voor ons deed en doet.

danken www.petervanheiningen.nl

Dankgebed

Uw Oprechte Stem

Met Uw Stem spreekt U tot mij
ik hoor de woorden
die ik wil horen,
maar hoor niet wat U zegt
Ik zou U graag horen spreken
zodat ik weet wat ik moet doen

Met Uw Handen leidt U mij
door het duister van de nacht
volg ik mijn voeten
maar zie niet de Weg die U gaat
Ik zou U graag willen zien
zodat ik na kan doen wat U doet

Ik kan echt niet zonder U
U maakt mijn leven compleet
door U voel ik mij vrij
maar ik voel me nog geboeid
ik moet nog zoveel leren
voordat ik U echt zie en hoor

Adonai

A an God de glorie,
D
oor Hem zijn wij gered.
O
m Zijn Offer danken wij,
N
aar Uw Hand zijn wij op aarde gezet,
A
lom wordt Uw naam geprezen,
I
n Jezus leeft de victorie.

Neem mijn leven

Neem mijn leven
en gebruik dat voor Uw Heil

neem mijn handen
laat ze goede dingen doen

neem mijn voeten
laat ze wandelen op Uw pad

neem mijn stem
laat me daarmee U prijzen

neem mijn verstand
laat me denken tot eer van Uw Naam

neem mijn geld en mijn bezit
gebruik het voor wie minder heeft

neem mijn tijd
en zet het in voor mijn naaste

neem mijn kracht
voor de zwakken op deez aard

neem mijn wil
want die behoort U toe

neem mijn hart
leer mij liefhebben zoals U doet

neem mijn leven
want dat behoort U toe

U bent mijn Gids

U houdt me vast
elk moment van mijn leven
ook al zie ik dat niet
U loopt met mij mee
over bergen en door dalen
en U heelt mijn wonden
ook al vraag ik er niet om
U stelt me nooit teleur
terwijl ik U wel eens vergeet
U kalmeert de stormen
waarin ik soms verkeer
als ik weer fouten bega
U doet meer voor mij
dan dat ik verdien
want niets is onmogelijk voor U
U bent mijn Heer, mijn Verlosser
mijn Gids en mijn Koning

U bent mijn Vader

Heer U bent mijn Vader,
de Redder van mijn bestaan,
U wil ik volgen,
U wil ik prijzen,
U wil ik loven
in Jezus Naam.

Heer, U bent geduldig,
genadevol voor elk mens,
die U dienen,
die U kennen,
die U aanbidden,
in Jezus Naam.

Heer, U bent geweldig,
U laat ons nooit los,
Uw Trouw is groots,
Uw Liefde geweldig,
laat mij nimmer los.

Ik vroeg U veel’

Ik vroeg U om een mooi leven
en U stuurt Uw Zoon Die voor mij sterft

Ik vroeg U om hoop
en U kwam bij mij en gaf mij een Droom

Ik vroeg U om vrijheid
en U brak alle boeien en gaf me de sleutels

Ik vroeg U om liefde
en U omgeeft mij ermee elke dag

Ik dank U voor alles
en daarom God, behoort mijn hart alleen U toe

Deze handen’

Deze handen zijn niet die van een heer
mijn handen zijn gerimpeld en oud
deze handen onderhielden een gezin
mijn handen bouwden aan een toekomst

Deze handen trilden soms van verdriet
mijn handen droegen onze kinderen
Deze handen streelden en hielden vast
mijn handen beschermden mijn dierbaren

Deze handen brachten mij geluk
mijn handen vervulden hun taak
Deze handen vouwen zich nog steeds samen
mijn handen hef ik op naar de Heer

Ik zie Uw Hand

Ik zie Uw Hand
in de Schepping
in al haar schoonheid
en al haar vernuft
Ik voel Uw Liefde
voor de mens
die U steeds maar weer
helpt en vergeeft
Ik ontdek Uw Wijsheid
in Uw Woord
wat U ons gaf
voor ons leven
Ik hoor Uw Stem
als ik bid
en om hulp vraag
als het tegen zit
Ik voel Uw Steun
die mij stut
bij problemen
en in nood
Ik prijs Uw Grootsheid
in alles wat er is
in wat U geeft
en steeds voor ons doet

handenjezus

‘Als ik zie’

Als ik lees wat anderen zien,
als ik lees wat anderen denken,
voelen en ervaren in hun leven,
dan lijkt geluk maar even,
dan duurt het leven te kort,
om te genieten
en te ervaren,
dat er Een is Die ons ziet,
mij kent en jou behoudt.

Als ik hoor hoe mensen lijden,
als ik zie hoe mensen doen,
handelen en elkaar bestrijden,
dan lijkt het geluk ver weg,
dan is de wereld verloren,
voor ons allen
en alles wat er leeft,
slechts Een Die dat ziet,
Zijn Liefde, Die ons behoedt.

Open de ogen van mijn  hart

Open de ogen van mijn hart
want ik wil U zien
U wil ik kennen
met heel mijn hart
met heel mijn verstand
en heel mijn gevoel

O, Heer geef mij kracht
om te doen
wat ik moet doen
en wat ik kan betekenen
voor anderen
voor de wereld om mij heen

O, God verlicht mijn verstand
want ik wil weten
en kennen
wat U bedoelt en van plan bent
met mijn talenten
de gaven die ik van U kreeg

O, Vader verkwik mijn ziel
want ik wil U dienen
en leven met Uw licht
en dat met anderen delen
want op U vertrouw ik, Heer
Gij, die mijn sterkte zijt

Afbeelding3

Slechts Liefde

Geen wapens en geweld
geen kogels en geen bommen
noch handen die kunnen doden
noch mensen die onderdrukken
niets is zo sterk, zo machtig
als de Liefde.

Geen handen die slaan,
geen vuisten die verwonden
noch voeten die ruw vertrappen
noch monden die kwetsen,
niets is zo mooi, zo krachtig
als de ware Liefde.

Geen machines die moorden
geen wetten die discrimineren
noch muren die ons scheiden
noch spijkers die Hem nagelen
niets is zo goed, zo helend,
als Gods Liefde, Zijn Liefde voor ons.

Slechts Liefde telt

Wonderkind

Als een kostbare parel in Gods hand,
geschreven in het witte zand,
is zij het mooiste op aard,
een wonderkind is alles waard.

Nog pril en mooi is haar leven
ze weet zoveel te geven,
haar lach en gezellig gepraat,
ze rent, als een ander gewoon gaat.

Ze geeft geluk, steeds maar weer,
speelt, zingt en danst keer op keer.
Haar ogen kleurend als barnsteen
met gouden lokken eromheen.

Zo is zij een oase in ons bestaan,
zijn velen met haar begaan,
maar is het God Die geeft,
opdat een ieder van ons dit geluk beleeft.

wonderkind

Geef mij kracht

Geef mij kracht Uw Geest te voelen,
geef mij voeten om U te volgen,
geef mij oren Uw stem te horen,
geef mij ogen die U goedheid zien,
geef mij handen om goed te doen,
en het geloof om U te volgen,
geef me steun om dienstbaar te zijn,
geef me troost voor het verlies
geef me geestdrift voor Uw heil
geef me kracht voor het Kruis,
en ik zal Uw weg proberen te gaan,
hoewel ik twijfel of ik dat kan,
zonder alle luxe van mijn leven,
zonder alles wat gewoon is voor elk mens,
weet ik dat ik zonder U falen zal.
Daarom Heer, smeek ik u oprecht,
help mij U gewoon te volgen,
want mijn leven behoort U toe.


Mijn Parel


U draagt mij

Eenzaam kan een mens zijn,
op deze volle wereld met facebook
om geliked te worden
door onbekenden
om eenzaam iets te vieren
of huilend in het donker
verlaten door geluk
slechts een herinnering in gedachten

Om naar Uw Liefde
naar Uw Arm te smachten
want geen mens schijnt te beseffen
hoe alleen een mens kan zijn
overmand door verlangens
en geplaagd door pijn
zwijgend in het donker alleen
slecht de eigen schaduw om zich heen

Maar op U kan ik rekenen
want U schraagt me als ik wankel
en steunt me als ik val
U zet Zich bij mij neer
U geeft mij Uw Schouder
zodat ik eindelijk kan rusten
om mijn pijn te verzachten
de pijn, die eenzaamheid heet.

danken

Bidden

Bidden is niet vragen,
niet een smeken om meer,
geen verzoeken om kracht,
geen brief aan God met wensen,
geen aanbeveling voor je zelf,
geen smachten naar troost,
geen zucht naar verlichting,
geen uitlaatklep naar Hem,
geen bevel om hulp.
Slechts danken,
beseffen,
waarderen,
en prijzen
kenmerken het echte gebed.
Dank u Heer,
dat ik danken kan
in mijn gebed!

 

Chidi21mei14

SMS aan God

Ik stuurde laatst nadrukkelijk een sms naar God,
het verzenden mislukte echter steeds maar weer,
boos en ongeduldig dacht ik: telefoon zeker kapot
en wierp hem nijdig van mij vandaan.
Toen opeens sprak tot mij God de Heer:
“Bidt gewoon, daar je tenminste wat aan!”

Heer, leer ons danken

Heer, leer ons danken voor uw zegen,
leer ons danken voor uw hulp,
leer ons danken voor uw gaven,
leer ons leven met elkaar.

Heer, leer ons danken voor ons leven,
leer ons danken voor uw troost,
leer ons danken voor uw liefde,
leer ons omzien naar elkaar.

Heer, leer ons danken voor Uw wereld,
leer ons danken voor Uw Zoon,
leer ons danken voor Uw tekens,
opdat wij ze zullen verstaan!

Dankdag

Ontevreden over het leven,
niet blij met deze wereld,
teleurgesteld over het bestaan,
miskend door je naasten,
zo lijkt je leven verkeerd te gaan.

Kijkend in de spiegel,
met je ogen naar je ziel,
besef je beetje bij beetje,
dat dankbaarheid gepast is,
als ik voor Hem kniel.

Dankbaar voor mijn leven,
en dankbaar voor ons bestaan,
dankbaar voor de gaven
die ons worden gegeven,
door Hem die ons is voor gegaan.

Leer mij hopen

Leer mij hopen, loven, God,
handelen naar Uw gebod.
Sta mij bij in deze tijd,
waar de mens zoveel toch lijdt.

Geef ons kracht voor deze dag,
dat ik U ook danken mag.
Schenk mij dan ook liefde Heer,
voor mijn naaste keer op keer

danken www.petervanheiningen.nl

© Peter van Heiningen
Kijk ook op: www.facebook.com/Chidikidron/

Share Button
Print Friendly
2 comments on “Danken
  1. IK krijg kracht en troost van God,Jesus en de Heiligegeest.Ik heb voor de derde keer kanker.Tweekeer men ik genezen door God,Jesus en de Heiligegeest,Nu ga ik voor vol vertrouwen voor de derdekeer een ghemokuur aan,tweekeer heb ik al ondergaan,nu nog tweekeer.maar ik weet dat God,Jesus en de Heiligegeest mij kracht en troost geeft.Niet mijn wil geschiede maar Gods wil.
    0    0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *