GEBEDEN

Op de pagina Gebeden staan gedichten, die ik maak vanuit mijn bewogenheid en vanuit mijn geloof. Als christen zie ik de schoonheid en de Liefde van God voor de wereld en de mensen. Maar we moeten deze wel zien en in ons hart sluiten.

Mijn Gebeden

In Gebeden geef ik een stuk van mezelf bloot om anderen te bemoedigen, maar ook te verwoorden hoe ik mijn geloof ervaar en aan kijk tegen allerlei gebeurtenissen.
In mijn eerste bundel “Lopend aan Uw Hand” staan een veertigtal gedichten en gebeden. 

Vieren gebeden

Heer, ik kan niet zonder U

Heer, U heb ik zo nodig
nog meer dan gisteren
meer dan de woorden die ik spreek
meer dan het bloed in mijn aderen
meer dan de kleren die ik draag

O God, ik heb U zo nodig
nog meer dan vroeger
meer dan de lucht die ik adem
meer dan de woorden in mijn gebed
meer dan het kloppen van mijn hart

U bent onmisbaar voor mij
God, als mijn tijd gekomen is
wil ik knielen voor uw aangezicht
nimmer wil ik zonder U zijn
al het andere is voor mij overbodig

Open de ogen van mijn  hart

Open de ogen van mijn hart,
want ik wil U zien,
U wil ik kennen,
met heel mijn hart,
met heel mijn verstand
en heel mijn gevoel.

O, Heer geef mij kracht,
om te doen
wat ik moet doen
en wat ik kan betekenen
voor anderen,
voor de wereld om mij heen.

O, God verlicht mijn verstand,
want ik wil weten
en kennen,
wat U bedoelt en van plan bent,
met mijn talenten,
de gaven die ik van U kreeg.

O, Vader verkwik mijn ziel,
want ik wil U dienen
en leven met Uw licht
en dat met anderen delen,
want op U vertrouw ik, Heer,
Gij, die mijn sterkte zijt.

Wandelen in het licht

Noch de nacht,
noch de duisternis om ons heen,
kan verhullen wat ons wacht.
Juist het Licht,
waarin we willen gaan,
kan ons de Weg wijzen,
die Hij ging.

Hij is getrouw,
rechtvaardig in Zijn woord,
om de zonden te vergeven,
en voor ons te zijn,
om zonden te vergeven,
een voorspraak te zijn
bij Hem
die ons eens schiep.

In Jezus Naam is Zijn Kracht ongekend

In Jezus Naam is Zijn Kracht ongekend
een Kracht die elke keten kan verbreken,
een Kracht die die van mensen doet verbleken
Zelfs de machtigen op aarde zijn er niet mee bekend.

Geen wapens, geen geweld is er tegen bestand,
geen storm van legers en mensen kunnen er tegen,
want Zijn Kracht is altijd voor ons een Zegen,
want Zijn Zijn LIefde is een Krachtig wapen in Zijn Hand

Elke keten, hoe sterk ook, wordt door Hem gebroken,
want er is ontzaglijke Kracht in de Naam van Jezus,
geen wereldmacht kan die beteugelen of bestrijden,
het is de Kracht van Jezus, die ons alleen kan bevrijden.

wie-is-god-licht-jezus

God ik heb U nodig

Ik blader door de dagen van het jaar,
die verdord verpulveren in mijn hand,
slechts herinneringen en vage beelden,
zie ik de koppen in de krant.

Ik zie de doden in bloed op de grond,
om hulp smekende kinderen,
slachtoffers van haat, gewond,
ruines, branden en veel geweld.

Ik denk aan mijn dierbaren,
die ik op deze dagen juist zo mis,
ik voel de pijn en het verdriet.

Oh, God, ik heb U nodig, elke dag,
maar juist met Kerst, Heer,
dank ik, dat ik dat vragen mag.

Leven

Soms vraag ik me af wat het leven is,
waar voor het bedoeld is,
waartoe het leidt.
Soms begrijp ik niet de reden van mijn bestaan,
waarheen ik misschien zal moeten gaan,
waarom de wereld lijdt.
Soms voel ik me doof en blind,
voel ik me als een verlaten kind,
dat tegen onrecht strijdt.
Maar dan voel ik toch uw trouwe Hand,
die mij geleidt naar ’t beloofde land,
en me eindelijk bevrijdt.

U hoor ik toe

Met Uw Liefde , o Heer,
kan ik standvastig zijn,
geloven met heel mijn hart,
met heel mijn verstand,
met geheel mijn wezen,
met mijn armen naar U omhoog.
.
Met Uw Hulp, o Heer,
kan ik bergen verzetten,
het grootste verdriet verwerken,
barmhartig zijn naar anderen,
zal mijn ziel U toebehoren,
kan Uw Geest mij sterken,
en hoort mijn hart u eeuwig toe.

musje

Depressie

Soms zak ik weg in een donker water
dat met zijn handen mij grijpt
naar de diepte trekkend
zonder erbarmen
duister, koud
en nat
dan
worstel ik,
spartel ik met geweld
om de weg naar boven
te kunnen bereiken, zodat
ik opnieuw geboren wordt in het Licht,
dat mij als Reddingsboei omarmt,
voel ik nog steeds de kracht,
het gewicht van de zorgen,
dat trekt en zuigt
zonder genade,
aan mijn lijf.

Ik bid voor oud nieuws

Strijd tegen IS,
wapengekletter,
Catalanen protesteren,
lage rentes voor sparen,
Ebola eist zijn tol,
geen zon, maar regen,
NS verhoogt prijzen,
maar ik, wij, de wereld?

Vragen blijven rijzen:
waarom zo stil over
Kris en Lisanne,
geen nieuws meer,
zoveel vragen?
God, sta hun ouders bij,
biedt steun en troost,
reik hen Uw Hand.

MH17 gedicht

MH17

Slechts een nummer in de krant,
geen volgers meer,
geen eerbied langs de kant.
God, zie om naar hen
die zo veel verloren,
al dat leed, al dat verdriet:
God, U vergeet hen niet.
Amen.

Wat is de Vraag

wat God wil,
wat ik wil,
kan, of moet?

Is de vraag

wat Hij wil,
wat jij wilt,
kunt, of moet?

Het antwoord is

wat Jezus zegt,
wat Hij deed,
en wij zouden moeten kunnen.

Dat is de vraag!

U bent mijn Heer

Ik kijk naar U omhoog
en zie U in gedachten staan,
de schoonheid van Uw gelaat,
de Liefde, die ik in Uw ogen zie,
dat is meer dan ik verdien.
Geen mens is U waardig,
Oh, Jezus mijn Heer,
zie op Uw dienaar neer
en wees mij genadig.
Heer, loop met mij mee,
want er is slechts één God
en slechts één Zoon,
U, Jezus Christus,
want U bent mijn Heer!

Ik bid, 

Ik bid voor alle mensen,
vervolgd, verjaagd en verwond,
voor allen die huilen,
pijn lijden en bloeden,
die leven zonder hoop,
zuchten onder dwang,
bezwijken van ellende,
hun dood tegemoet.
Ik smeek om vrede,
voor hen die lijden,
die zuchten onder geweld,
voor hen die vluchten,
voor wie de dagen zijn geteld.
Ik roep U aan Mijn God,
help ons te helpen,
te geven aan de ander,
te delen van het vele,
wat wij zo al vergaren.
Ik bid om vergeving,
voor onze fouten,
en dwalingen in ons geloof,
Heer, red hen en ons,
opdat wij niet vergeten,
dat U ons redde met Uw Dood.

 

U bent mijn Heer

Ik had het niet gezien

Laatst liep ik zoekend naar de zee,
met teveel vragen in mijn hoofd,
zoekend naar God en Zijn Zegen,
zorgen hadden mijn hart verdoofd.
Of was God gewoon weg, misschien?
Maar ook al had ik vaak wind tegen,
toch liep Jezus liefdevol met mij mee.
Dat spijt me God, ik had ’t niet gezien.

ouddorp

De lucht is zwanger

De lucht is zwanger,
de bomen lijken te vervagen,
het riet ruist in de wind,
als ik de avond zie komen.
Als de vogels nog een keer
hun gezang laten horen,
en de nacht bijna is geboren,
omvat de duisternis,
met klamme handen
mijn lijf
en mijn gedachten.
Dan zoek ik houvast,
om te overnachten,
om de ochtend te ontmoeten,
zodat ik mag ervaren,
hoe Gods Schepping,
mij ontmoet,
hoe Hij mij koestert,
niet loslaat,
opdat ik mag leven
in Zijn Heil
en vergiffenis,
dat ik weer kan lachen
en kan genieten
van de nieuwe dag.

Lucht zwanger

U houdt mij in de palm van Uw Hand

U houdt mij in de palm van Uw Hand
ondanks mijn fouten en mijn falen
U koestert mij met de Liefde uit Uw Hart
ondanks mijn stuntelend gedoe
U bent de reden dat ik leef,
dankzij U behoor ik U toe.

gebed

Gods Parel 

Als een kostbare parel in Gods hand,
geschreven in het witte zand,
is zij het mooiste op aard,
een wonderkind is alles waard.

Nog pril en mooi is haar leven
ze weet zoveel te geven,
haar lach en gezellig gepraat,
ze rent, als een ander gewoon gaat.

Ze geeft geluk, steeds maar weer,
speelt, zingt en danst keer op keer.
Haar ogen kleurend als barnsteen
met gouden lokken eromheen.

Zo is zij een oase in ons bestaan,
zijn velen met haar begaan,
maar is het God Die geeft,
opdat een ieder van ons dit geluk beleeft.

ParelGods

Heer, sla Uw vleugels om mij heen

Heer, sla Uw vleugels om mij heen,
houdt mij vast in Uw Machtige Hand,
of ik nu lach, of in stilte ween,
ik weet: U staat aan mijn kant.

Alleen bij U vindt mijn ziel de vrede
en alleen U geeft mij de kracht,
door Jezus, die voor mij heeft geleden
en door Zijn Liefde eeuwige vrede bracht.

Zelfs als de oceanen zullen stijgen,
stormen in mij genadeloos woeden,
kunt U de orkanen laten zwijgen
en weet U mij voor ’t noodlot te behoeden.

(ook te zien als videogedicht op Youtube)

Gebeden: www.petervanheiningen.nl

Als regen voor onze ziel

Mijn ziel verlangt naar U, Jezus mijn Heer,
niets anders is er wat mij nog bezig houdt.
Zo vaak denk ik aan Uw woord, keer op keer.
want zonder Uw Zegen blijft de aarde koud.

U komt op ons, als de lang verwachte regen,
op de dorstige akkers van onze ziel.
Niets houdt Uw heilsboodschap tegen,
het is daarom, dat ik eerbiedig voor U kniel.

Als regendruppels die de grond doordrenken,
zodat Uw ontvangen Zegen kan groeien.
Opdat wij aan Uw overwinning mogen denken
en dat ons geloof tot volle wasdom moge bloeien.

leeuw

Ik ben christen

Ik ben niet een christen,
omdat ik sterk ben,
ik ben geen christen,
omdat ik alles voor elkaar heb,
ik ben geen christen,
omdat ik zo goed ben.

Ik mag een christen zijn,
omdat ik zwak ben,
ik mag christen zijn,
omdat ik mijn Heiland nodig heb,
ik mag christen zijn,
omdat Jezus mij redt.

Goedkope genade

Genade lijkt gewoon gratis
overal verkrijgbaar
niets kostend
niets van ons vragend
zonden verdwijnen
als sneeuw voor de zon
bij voorbaat vergeven
op naar de volgende fout!

Genade is kostbaar

Genade is zeldzaam
beperkt te verkrijgen
en kost juist veel
vraagt om inzet
kost bloed en tranen
verdoemt onze zonden
het kostte Jezus Zijn Leven
Genade is Duur gekocht!

Zien en toch blind zijn

Heer, ik heb twee ogen om te kijken
en te zien,om te ontdekken
en te herkennen
en te genieten van de natuur.

Maar ik moet eerlijk bekennen,
ze hebben me ook bedrogen,
omdat ik niet wilde zien,
wat echt is en puur.

Heer, daarom bid ik u oprecht,
open mijn ogen, opdat ik zie,
zodat ik in ’t duister kan gaan,
op de weg Die U mij heeft gezegd.

gebeden: www.petervanheiningen.nl

Op weg naar U

Ik loop en zie mijn voeten gaan
en wankel als ze zijn en verkrampt door de pijn,
ga ik voort, hier vandaan;
laat ik achter wat mij verbond,
mijn geliefden en mijn huis,
datgene wat ik vertrouwde,
mijn schuld die mij verwondt.

De weg is moeilijk en zwaar
de gebaande paden te verlaten
en liefhebben, die mij haten,
oh God, het is niet helder, niet klaar.
Hoe kan ik deze reis volbrengen?
Vertrouwen hebben in het ongewisse,
het bekende te moeten missen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik sla mijn ogen op en zie Uw grootheid
die mij omarmt, mijn hart met liefde verwarmt,
de Heere, de liefdevolle Herder
die, mij, de pelgrim, nimmer verlaat,
mij op m’n levensweg leidt,
me van m’n zonden bevrijdt
en mij altijd gadeslaat.

bijbel

De Heer beschermt me

De Heer beschermt me waar ik ga of sta,
Hij wandelt de weg van mijn leven,
want Hij heeft Zijn Woord gegeven.
De Heer beschermt me waar ik ga of sta,
door Zijn Liefde ben ik omgeven,
welke domheid ik ook bega.
De Heer beschermt me waar ik ga of sta,
Hij wandelt de weg van mijn leven.
(triolet)

De Twaalf

Twaalf leerlingen gingen met Hem mee,
geroepen aan de over van de zee.
Twaalf mannen van vlees en bloed,
nog verward over kwaad en goed.

Twaalf mannen liepen in Zijn spoor,
luisterend naar Hem ging Hij ze voor.
Twaalf paar ogen zagen Zijn daden,
toch zou er één Hem verraden.

Twaalf vrienden lieten Hem alleen,
slechts toen Hij stierf klonk er geween.
Twaalf paar handen bleken zonder kracht,
toen hun Meester Zijn grootste offer bracht.

Twaalf apostelen gingen allen op pad,
de boodschap verkondigen  die men ontvangen had.
Twaalf mannen leerden toen Zijn Woorden verstaan,
wat Jezus voor hen en ons had gedaan!

Hoe komt het dat we falen?

Hoe komt het dat we toch zo falen,
en dat we rampen veroorzaken?
Dat we niet omzien naar elkaar
en niet met anderen kunnen delen?
Waarom sluiten we ogen voor het leed
en laten we anderen met hun leven betalen?
Dat we de schepping verwaarlozen
en van Gods’ werk durven stelen?
Waarom willen we alles verklaren
en uitleggen met sommen en bewijzen?
Hoe komt dat we niet zien en horen
en Zijn Woord niet lezen en verstaan?
Waarom ontkent de mens dat Jezus is geboren
en voor ons uit de dood is opgestaan?

Gij kent ons Heer en ons doorgrondt U Heer,
Gij kent onze daden en ons falen,
Daarom bidden wij nederig o Heer vergeef ons
en leidt ons naar Uw Hemel.

Mijn thuis: www.petervanheiningen.nl

Mijn Thuis

Denkend aan mijn land,
de Wieden, het water en het veen,
zittend aan de waterkant,
kijk ik voor me uit.
Starend naar de einder,
waar het riet traag wuift in de wind,
voel ik me moe en alleen,
’t is de natuur die mij hieraan verbindt.

Kijkend naar de dotters,
het krabbenscheer en kikkerbeet,
voel ik me verknocht aan dit land.
Hoor ik de vogels,
de roerdomp in de verte
en de zwarte stern dichtbij,
wil ik voor altijd hier blijven,
het drijvende land dat ik nooit vergeet.

Zoekend naar de zin van het bestaan,
het nut van alles wat een mens kan doen,
zie ik rietsnijders in de winter,
en de schaatsers op het ijs.
Vraag ik me steeds af, waarom
alles gaat, zoals het gaat,
zie ik de otter spelen in ‘t water
en de libelle dansen op de wind.

Verlangend naar de rust,
de vrede aan het eind van het leven,
het licht aan de verre horizon,
is er de hoop om thuis te komen,
een te zijn met de aarde,
met het trilveen als drijvend tapijt,
zodat wij ook weten, pa,
je kwam eindelijk veilig aan.

(bij het overlijden van mijn schoonvader)

Ik zucht als ik zie

Ik zucht als ik zie, hoe mensen vluchten,
omdat ze Christus kennen.
Ik huil als ik zie, hoe hun kinderen rennen,
om in leven te blijven.
Ik word boos als ik zie, hoe overheden zwijgen,
om hun winsten bij te schrijven.
Dan bid ik God:
wees ons nabij
en vergeef ons wat we niet doen.

blauwe plekken

Op www.gedichtensite.nl staan ruim 100 gedichten en gebeden van mij.
Op http://www.facebook.com/Chidikidron staan gedichten, gebeden, spreuken en tekeningen/foto’s van mij en van mijn dochter.

Peter van Heiningen ©

Share Button
Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *